پرداخت از طریق کارت به کارت (از طریق آپ یا هر نرم افزار انتقال وجه) به شماره کارت 6037 6976 7890 3714 به نام فریبا برجیان بروجنی و ارسال فیش واریز و شماره سفارش به واتساپ شماره ی 09104448083